תקנון חוג גלישה לנוער

 

הרשמה ותשלום:

 • תקבל טופס הרשמה למלא הכולל הצהרת בריאות ואישורי הורים.

 • ההרשמה היא ל-10 חודשים קלנדרים, ספטמבר עד סוף יוני, בעלות של 375 לחודש.

 • התשלום יתבצע כל 1 לחודש על ידי אפליקציית Peper Pay / Bit PayBox – אני אשלח בקשת תשלום ויש לאשר אותה מיידית באותו היום.

 • שימו לב: ללא תשלום לא תהיה כניסה לחוג ולפעילות גם אם היא באותו היום.

 • חודש ניסיון יהיה בעלות של 500 עד 3 חודשים.

 • יש לתת צ'ק על סך 375 לפקודת "עדן עוזר" ל-1 לחודש הנוכחי, שישמש כפיקדון במקרה של פרישה באמצע או תשלום של 3 חודשים בלבד.

ביטול השתתפות בחוג:

 • ביטול השתתפות בחוג תהיה בהודעה של חודש מראש.

 • בתחילת חודש יוני יוחזר הצ'ק פיקדון אחרי ששילמתם על חודש יוני.

היעדרות:

 • לא יוחזרו שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף, למעט היעדרות מסיבות רפואיות (שבועיים לפחות) בצרוף אישור רפואי מתאים.

אי פעילות:

 • אין החזר כספי בגין ביטול פעילות עקב מצב מזג האוויר.

 • החניכים לא זכאים להשלמה או החזר כספי בגין אי-קיום פעילות ביום חג וימי זיכרון.

פעילות חלופית:

 • בימים בהם תנאי הים אינם מאפשרים כניסה למים, תתבצע פעילות חלופית, או הדרכות תיאורטיות רלוונטיות.