חוג גלישת גלים לנוער

בתל אביב.

חוג גלישה עם הדרכה מקצועית ואישית של עדן, מייסד הבית ספר

שעתיים כל מפגש

375 לחודש

פעם בשבוע

10 חודשים: ספטמבר-יוני

*אפשר להיכנס באמצע כרגע