top of page

SwellTech Surf Skate

הסרף סקייט היחידי בעולם עם ציר קדמי שמסתובב 360 מעלות

הסרף סקייט של סוולטק - SwellTech

דגמי הסרף סקייט של SwellTech נועדו לחקות את התנועה של גלשן גלים על ידי תנועה חופשית לחלוטין של ציר קדמי ייחודי, וציר אחורי סטנדרטי קשיח יותר מאחורה.

לציר הקדמי של SwellTech יש תנועה צידית בלתי מוגבלת בזכות עיצוב עמוס קפיצים. הציר יכול להסתובב הצידה לחלוטין, ולאפשר למשתמש לפנות לגמרי עד הסוף ברוחב של מדרכה רגילה.

החופשיות המוחלטת של הציר הקדמי מחקה את התנועה הבלתי מוגבלת של פמפום למהירות עם גלשן גלים, ופניות לכל כיוון, בעוד שהציר האחורי פועל כנקודת ציר מייצבת, כמו החרבות בגלשן.

bottom of page