מחיר השכרת סאפ

השכרת סאפ בתל אביב

סאפ סופט מידה 10.6 פיט

ההשכרה בתאום מראש

150

לשעתיים

100

השכרת סאפ לשעה